obrączkiJak napisać poprawnie pozew rozwodowy?

Chociaż przysięga małżeńska obejmuje obietnicę "i że Cię nie opuszczę aż do śmierci" to prawdziwe życie często weryfikuje siłę stworzonych relacji. Jak pokazują badania, każdego roku tysiące polskich par decyduje się na obranie osobnych dróg, czyli na wzięcie rozwodu, prowadzącego do prawnego zakończenia małżeństwa. Aby osiągnąć taki cel, konieczne jest stworzenie tzw. pozwu rozwodowego. Jak poprawnie stworzyć taki dokument? I jakie elementy powinny się w nim znaleźć? Na te i inne pytania odpowiadamy w naszym artykule.

Rozwód - co warto wiedzieć?

Na początek warto wyjaśnić, że rozwód może przybrać dwie różne formy. Chodzi więc o rozwód z orzeczeniem o winie, gdzie wina leży po stronie jednego z małżonków lub po stronie obojga (w takim przypadku sąd może zasądzić stosowne alimenty) lub o rozwód bez orzekania o winie, gdzie żadna ze stron nie rości sobie praw w stosunku do swojego byłego partnera.

Pozew rozwodowy powinien zostać złożony w sądzie okręgowym - w wydziale rodzinnym lub w wydziale cywilnym - właściwym ze względu na miejsce ostatniego wspólnego zamieszkiwania małżonków (o ile pod danym adresem wciąż przebywa co najmniej jedna ze stron).

Sąd, który podejmuje decyzję o udzieleniu rozwodu, musi stwierdzić tzw. całkowity rozpad związku. Obejmuje to różne płaszczyzny kontaktu pomiędzy stronami, w tym rozkład pod względem emocjonalnym, uczuciowym, ekonomicznym, a także fizycznym.

Jak poprawnie stworzyć pozew rozwodowy? 

Pozew rozwodowy jest dokumentem prawnym, co oznacza, że musi przybrać odpowiednią formę i zawierać niezbędne elementy. Kluczowe znaczenie ma m.in. data złożenia pozwu, adres właściwego sądu okręgowego, dane osoby, która składa wniosek (w tym adres zamieszkania i PESEL), a także rodzaj wniosku (z orzeczeniem o winie lub bez). Konieczne jest także wyjaśnienie naszych żądań, wskazanie, która ze stron powinna pokryć koszty procesu oraz wskazanie świadków w danej sprawie.

Pozew rozwodowy powinien zostać stworzony przez powoda lub powódkę, lub przez prawnika, który reprezentuje daną stronę. Dokument ten powinien być poparty skróconym odpisem aktu małżeństwa, ewentualnie skróconym odpisem aktów urodzeń dzieci (jeżeli mają one mniej niż osiemnaście lat), a także potwierdzeniem, że została wniesiona opłata sądowa.

Co więcej, w przypadku rozwodu z orzeczeniem o winie, niezbędne jest udowodnienie, że to druga strona jest winna rozpadowi pożycia. Takim dowodem mogą być m.in. paragony, rachunki, ekspertyzy, obdukcje, bilingi z telefonu, nagrania rozmów, treści wiadomości tekstowych, a także zeznania świadków, które mogą wnieść coś do sprawy.

Chociaż stworzenie pozwu rozwodowego w teorii może wydawać się proste, w praktyce wymaga doświadczenia i dużej wiedzy. Dobrym rozwiązaniem jest więc skorzystanie z pomocy profesjonalistów. Właśnie dlatego, jeśli stoisz przed nowym rozdziałem Twojego życia i chcesz zawalczyć o swoje prawa, sprawdź naszą ofertę. Nasi eksperci doradzą, jakie działania będą najkorzystniejsze, a także przeprowadzą Cię przez cały proces tak, by uniknąć zbędnego stresu.