waga sędziowskaPrawo cywilne

Proponujemy swoje usługi związane z prowadzeniem spraw z zakresu prawa cywilnego. Oferujemy pomoc przy formułowaniu i podpisywaniu umów, opiniujemy także umowy przed ich podpisaniem. Wspieramy naszych Klientów przy dochodzeniu należnych im roszczeń z tytułu spraw o zasiedzenie nieruchomości, ułatwiamy windykację należności. W sprawach cywilnych zajmujemy się także pisaniem i składaniem pozwów o odszkodowania, ze szczególnym wskazaniem na odszkodowania za szkody i wypadki górnicze. Podejmujemy się również zastępstwa procesowego oraz prowadzenia mediacji i negocjacji.

Sprawy o zasiedzenie

W ramach spraw cywilnych prowadzimy także postępowania związane z zasiedzeniem nieruchomości w dobrej lub złej wierze. Ułatwiamy występowanie z wnioskami do sądu o stwierdzenie zasiedzenia. Zajmujemy się również prowadzeniem specyficznych postępowań związanych z zasiedzeniem służebności gruntowej przez istnienie drogi prowadzonej przez grunt należący do innej osoby, która umożliwia dojazd do działki lub nieruchomości. Nasza kancelaria świadczy usługi Klientom zainteresowanym zapobieżeniem możliwości przejęcia części należącej do nich nieruchomości, w tym celu przygotowujemy pozwy dot. ochrony prawa własności nieruchomości.

Odszkodowania

Ułatwiamy osobom poszkodowanym uzyskiwanie odszkodowań i zadośćuczynień. Pomagamy w dokumentowaniu zakresu i rodzaju poniesionej straty, a także wspomagamy naszych Klientów przy wykazywaniu związku przyczynowo-skutkowego między poniesionym przez nich uszczerbkiem a działaniem konkretnych osób. Jako adwokaci reprezentujemy Klientów w sporach z firmami ubezpieczeniowymi, przedsiębiorstwami, instytucjami oraz organami państwowymi i samorządowymi. Zajmujemy się sprawami o odszkodowania za wypadki komunikacyjne, błędy w sztuce lekarskiej, odwołanie imprez turystycznych lub ich przebieg niezgodny z umową zawartą z biurem podróży. Zajmujemy się również wypadkami przy pracy. Naszą specjalizacją w sprawach odszkodowawczych jest występowania o zadośćuczynienie za szkody górnicze, tj. przechylanie się budynków, opadanie gruntów czy brak wody. Wnioskujemy o wynagrodzenie strat i szkód związanych z obniżeniem wartości gruntu i ograniczeniem możliwości użytkowania gruntów rolnych.