Blog

Wszystkie newsy

Jak ustala się wysokość alimentów?

Alimenty to świadczenie na rzecz osoby, która na podstawie przepisów prawnych powinna je otrzymywać. Kojarzone są one przede wszystkim z alimentami, które sąd ustala na rzecz dzieci, w momencie, gdy ich rodzice się rozwodzą. Jakie czynniki wpływają na wysokość alimentów?

figurki ślubne i banknoty

Jakich spraw dotyczy tajemnica adwokacka?

Korzystając z pomocy adwokata liczymy nie tylko na jego znajomość prawa i rozsądną ocenę sytuacji, ale również na zachowanie pełnej tajemnicy zawodowej. I rzeczywiście powinno tak być. Adwokaci są bowiem prawnie zobowiązani do utrzymania w sekrecie wszystkiego, czego dowiedzą się w toku śledztwa. Jakich spraw dotyczy taka postawa? Temat ten omawiamy w naszym artykule.

Tajemnica adwokacka

Czym różni się przestępstwo od wykroczenia?

Naruszenie prawa może przybierać różne formy i przebiegać w różnych okolicznościach. Fakt ten wzięto pod uwagę tworząc obowiązujące w Polsce kodeksy, dzięki czemu wyróżniamy terminy "wykroczenie" i "przestępstwo". Co oznaczają oba te terminy? I jakie są różnice pomiędzy tymi czynami? Na te i inne pytania odpowiadamy w naszym artykule.

przestępstwo

Kiedy wnoszony jest akt oskarżenia?

Każda osoba, która popełni czyn zabroniony przez polskie prawo musi liczyć się z konsekwencjami. Jednym ze skutków może być wniesienie aktu oskarżenia, czyli dokumentu, który określa szczegóły zaistniałej sytuacji i uruchamia postępowanie sądowe. Jednak kto i kiedy wnosi akt oskarżenia? Co zawiera ten dokument? I jakie terminy dotyczą jego zastosowania? Na te i inne pytania odpowiadamy w naszym artykule.

kobieta wskazująca palcem

Jak napisać poprawnie pozew rozwodowy?

Chociaż przysięga małżeńska obejmuje obietnicę "i że Cię nie opuszczę aż do śmierci" to prawdziwe życie często weryfikuje siłę stworzonych relacji. Jak pokazują badania, każdego roku tysiące polskich par decyduje się na obranie osobnych dróg, czyli na wzięcie rozwodu, prowadzącego do prawnego zakończenia małżeństwa. Aby osiągnąć taki cel, konieczne jest stworzenie tzw. pozwu rozwodowego. Jak poprawnie stworzyć taki dokument? I jakie elementy powinny się w nim znaleźć? Na te i inne pytania odpowiadamy w naszym artykule.

obrączki

Metody dochodzenia odszkodowań

Wypadek sam w sobie jest stresującym, a często nawet traumatycznym przeżyciem. Niestety, jego skutków nie jesteśmy w stanie cofnąć i żadna kwota nie zrekompensuje nam poniesionej straty. Niemniej jednak warto znać przysługujące nam w takiej sytuacji prawa i ubiegać się o należne odszkodowanie.

uśmiechnięty mężczyzna z pieniędzmi

Jak podzielić majątek po rozwodzie?

W efekcie zawarcia związku małżeńskiego powstaje tzw. współwłasność małżeńska, chyba że zostanie spisana intercyza. Współwłasność ta ustaje po separacji, śmierci partnera oraz oczywiście po rozwodzie. Jak w przypadku tego ostatniego podzielić dotychczas wspólny majątek?

drewniane klocki

Jakie są warunki zasiedzenia nieruchomości?

Każdą nieruchomość, bez względu na osobę właściciela i rodzaj nieruchomości, można nabyć w drodze zasiedzenia – trzeba jednak spełnić określone warunki. Są nimi upływ czasu i posiadanie nieruchomości. Chociaż zasiedzenie następuje z mocy prawa, to ponieważ jest istotne dla innych spraw, często niezbędne okazuje się sporządzenie wniosku o stwierdzenie zasiedzenia. Czym jednak jest posiadanie? Jaki okres musi upłynąć? Odpowiedzi znajdą Państwa w artykule – zapraszamy do lektury.

nowoczesne bloki

Zasady przyznawania alimentów

Alimenty to środki utrzymania, które są prawnym obowiązkiem najczęściej zasądzanym przez sąd. Dotyczą przeważnie rodziców, których dzieci nie są w stanie utrzymać się samodzielnie. Zdarza się, że alimenty są także zasądzane na rzecz współmałżonka lub rodziców. Przesłanką do obowiązku alimentacyjnego rodziców względem dziecka jest brak zdolności do utrzymania się. Nie dotyczy to sytuacji, w której dochody z majątku dziecka pokrywają koszty związane z wychowaniem oraz utrzymaniem. Obowiązek jest nakładany od momentu urodzenia, aż do usamodzielnienia się dziecka.

rysunki kredą