ikona rodziny oraz waga sędziowskaPrawo rodzinne i spadkowe 

Jako adwokaci posiadamy bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa rodzinnego, w tym prawa spadkowego. Podejmujemy się nadzorowania spraw rozwodowych, rozwiązywania sporów związanych z występowaniem o alimenty, a także tych dotyczących podziału majątku oraz prawa do opieki nad dziećmi i ustalenia kontaktów z nimi. Pomagamy w sporządzaniu opinii i pism, w napisaniu i złożeniu pozwu. Uczestniczymy w ustalaniu optymalnej strategii działania dla osiągnięcia celów, jakie stawiają sobie nasi Klienci. Ułatwiamy również gromadzenie materiału dowodowego w razie decyzji, np. o występowaniu o rozwód z orzekaniem o winie. Nasza kancelaria adwokacka w Jaworznie oferuje również możliwość reprezentowania Klientów podczas spraw rozwodowych, na życzenie prowadzimy także wszelkie negocjacje mające na celu dojście do porozumienia w kwestiach formalnych, majątkowych czy związanych z opieką nad dziećmi.

Jakie dokumenty należy dołączyć do pozwu o alimenty?

​W przypadku pozwu a alimenty należy dostarczyć wszystkie dokumenty, które pozwolą sądowi na ustalenie rzeczywistych potrzeb osoby ubiegającej się o świadczenie oraz możliwości finansowych osoby zobowiązanej. W zależności od charakterystyki postępowań alimentacyjnych mogą być to nieco inne dokumenty, jednak zwykle sąd wymaga, aby dostarczono następujące załączniki:

  • odpis aktu urodzenia dziecka,
  • odpis aktu małżeństwa lub odpis wyroku rozwodowego (ew. separacyjnego czy wcześniejszego w sprawie o alimenty),
  • zaświadczenie o zarobkach i ich wysokości lub o tym, że ma się status osoby bezrobotnej oraz wszelkie decyzje o świadczeniach i zasiłkach z opieki społecznej,
  • udokumentowana wysokość kosztów utrzymania dziecka, np. zajęcia pozalekcyjne, żywienie, wydatki do szkoły, wycieczki, kultura i rozrywka,
  • zaświadczenia od lekarzy specjalistów o chorobach, dolegliwościach, które wymagają dodatkowych nakładów finansowych,
  • rachunki wynikające z utrzymania dziecka w gospodarstwie domowym.

Specjalizujemy się również w skomplikowanych sprawach, gdy jedna ze stron występuje o ograniczenie władzy rodzicielskiej czy jej pozbawienie.

Sprawy rozwodowe i podział majątku

Nasza kancelaria prowadzi sprawy rozwodowe i udziela porad prawnych we wszystkich kwestiach związanych z podziałem majątku po ustaniu wspólności ustawowej, tj. zniesienia współwłasności oraz rozliczenia nakładów. Pomagamy w osiągnięciu rozwiązań, które w największym stopniu będzie chronić interesy naszych Klientów. Oferujemy wsparcie zarówno w przypadku rozwodu z orzekaniem o winie, jak i bez orzekania o winie. W postępowaniach rozwodowych czy alimentacyjnych staramy się mieć na względzie dobro Klienta i komfort dzieci, dlatego też dążymy do wypracowania takich rozwiązań, które ułatwią wspólne wychowanie potomstwa przez rodziców.