drewniane klockiJak podzielić majątek po rozwodzie?

W efekcie zawarcia związku małżeńskiego powstaje tzw. współwłasność małżeńska, chyba że zostanie spisana intercyza. Współwłasność ta ustaje po separacji, śmierci partnera oraz oczywiście po rozwodzie. Jak w przypadku tego ostatniego podzielić dotychczas wspólny majątek?

Majątek wspólny a osobisty

W momencie zawarcia związku małżeńskiego dochodzi do powstania tzw. wspólności majątkowej obejmującej wartości nabywane w czasie trwania związku. Na wspólny majątek składają się przede wszystkim wynagrodzenia za działalność zarobkową małżonków i dochody ze wspólnego kapitału, np. za wynajem mieszkania. Majątek osobisty to natomiast rzeczy, które zostały nabyte zanim doszło do zawarcia związku małżeńskiego, także przedmioty lub nieruchomości odziedziczone albo darowane, nagrody małżonka, czy przedmioty używane do zaspokajania potrzeb osobistych. ​

Podział majątku w praktyce

Jeśli w kwestii podziału majątku nie ma pomiędzy stronami nieporozumień, można dokonać go przed notariuszem. Bardzo często jednak sprawy te wędrują przed Sąd, a najczęstszym problemem jest wówczas podział wspólnych nieruchomości. Wedle kodeksu cywilnego, przy podziale nieruchomości Sąd może:

  • dokonać tzw. podziału fizycznego, dzieląc nieruchomość na dwa samodzielne lokale,
  • przyznać nieruchomość tylko jednej stronie z zastrzeżeniem uiszczenia spłaty pieniężnej na rzecz strony przeciwnej,
  • rozporządzić sprzedaż spornej nieruchomości, choć sytuacja ta jest rzadsza ze względu na sprzedaż po cenie niższej aniżeli rynkowa.

Podział ruchomości

Podziałowi będą także podlegać ruchomości, czyli samochody, sprzęty gospodarstwa domowego, meble itp. Wówczas małżonkowie fizycznie dzielą się przedmiotami, co pozwala zaoszczędzić pieniądze na zaopiniowanie przez biegłego, który wyceniałby każdą rzecz osobno. Jest to najwygodniejsza forma, oczywiście o ile strony nie pozostają w sporze utrudniającym taką formę postępowania.
W zależności od relacji panujących pomiędzy małżonkami, podział majątku może być albo stosunkowo bezproblemowy, albo trudny i czasochłonny. Jeśli potrzebują Państwo pomocy w tym zakresie, zapraszamy do naszej kancelarii adwokackiej, w której zajmujemy się m.in. sprawami rozwodowymi i innymi kwestiami z zakresu prawa rodzinnego.