Jak ustala się wysokość alimentów?

Alimenty to świadczenie na rzecz osoby, która na podstawie przepisów prawnych powinna je otrzymywać. Kojarzone są one przede wszystkim z alimentami, które sąd ustala na rzecz dzieci, w momencie, gdy ich rodzice się rozwodzą. Jakie czynniki wpływają na wysokość alimentów?

figurki ślubne i banknoty

Co wpływa na wysokość alimentów?

Podczas rozpatrywania spraw rodzinnych sąd kieruje się przede wszystkim tzw. dobrem dziecka. Rozpad małżeństwa rodziców nie powinien sprawić, że poziom życia małoletniego ulegnie obniżeniu.

Wyznaczając wysokość alimentów sąd bierze pod uwagę czynniki takie jak:

  • koszty utrzymania dziecka, w tym opłaty za miejsce pobytu, ubrania, wyżywienie, środki pierwszej potrzeby, edukację, leczenie, koszty wakacji, dojazdów i rozrywki – co ważne koszty te rosną w miarę dorastania,
  • wysokość dochodów rodziców,
  • możliwości zarobkowe (dochody z pracy) i majątkowe (majątek i dochody z niego) rodzica, który jest stroną płacącą alimenty.

Wynika z tego, że pod uwagę brane są nie wszystkie, a usprawiedliwione potrzeby dziecka. Dodatkowo sąd sprawdza, jakie są możliwości finansowe rodzica przy podejmowaniu przez niego wszystkich możliwych starań. Jednocześnie jednak wysokość alimentów nie może przekraczać zdolności rodzica.

W jaki sposób sąd ustala wysokość alimentów?

Przy zasądzaniu alimentów znaczenie ma również zasada tzw. równej stopy życiowej. Mówi ona o tym, że dziecko ma prawo do korzystania z tego samego standardu życia, z jakiego korzystają jego rodzice.

Jak wspomnieliśmy wraz z rozwojem dziecka jego potrzeby rosną. Każdy nowy etap życia może być więc powodem do złożenia wniosku o zwiększenie alimentów.

Na wysokość alimentów nie mają wpływu zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłku rodzinnego, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, a także 500 plus.