Jak uzyskać prawo do opieki nad dzieckiem?

W dzisiejszych czasach coraz częściej zdarza się, że rodzice decydują się na rozstanie czy rozwód. W związku z tym jedną z ważniejszych kwestii, które muszą uregulować opiekunowie w takiej sytuacji, jest opieka nad dzieckiem.

prawo do opieki nad dzieckiem

Uzyskanie prawa do opieki nad dzieckiem przez porozumienie

Najkorzystniejszym rozwiązaniem jest zawarcie porozumienia dotyczącego kwestii opieki nad wspólnymi pociechami. Jeśli majątek rozdzielających się osób nie stanowi przedmiotu sporu, a ich priorytetem pozostaje dobro dzieci, warto spróbować negocjacji i dobrowolnie ułożyć warunki. Po ustaleniu warunków takiej ugody prawnicy sporządzają umowę opieki rodzicielskiej, która następnie powinna zostać zatwierdzona przez sąd.

Procedura uzyskania pełnego prawa opieki nad dzieckiem

Czasami jednak negocjacje nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, a strony konfliktu nie mogą dojść do porozumienia odnośnie opieki nad dziećmi. W takiej sytuacji jedynym wyjściem jest skierowanie sprawy do sądu. Wniosek może złożyć każda ze stron, a sąd bada każdy przypadek indywidualnie, biorąc pod uwagę przede wszystkim dobro małoletniego.

Oczywiście sprawa przed sądem wymaga wiedzy i doświadczenia, dlatego warto skorzystać z pomocy naszej kancelarii adwokackiej w Jaworznie.

Ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej

W niektórych przypadkach zdarza się, że sąd może zadecydować o ograniczeniu lub nawet całkowitym pozbawieniu jednego z rodziców władzy rodzicielskiej. Zazwyczaj dzieje się tak, gdy dana osoba w sposób ciężki narusza swoje obowiązki względem dziecka, np. poprzez stosowanie przemocy.

Decyzja o ograniczeniu roli opiekuna może być czasowa, a w innych konieczne jest całkowite pozbawienie władzy rodzicielskiej, co prowadzi do utraty wszelkich praw i obowiązków opiekuńczych względem dziecka.