Tajemnica adwokackaJakich spraw dotyczy tajemnica adwokacka?

Korzystając z pomocy adwokata liczymy nie tylko na jego znajomość prawa i rozsądną ocenę sytuacji, ale również na zachowanie pełnej tajemnicy zawodowej. I rzeczywiście powinno tak być. Adwokaci są bowiem prawnie zobowiązani do utrzymania w sekrecie wszystkiego, czego dowiedzą się w toku śledztwa. Jakich spraw dotyczy taka postawa? Temat ten omawiamy w naszym artykule.

Tajemnica adwokacka a polskie prawo

Informacje o tym, na czym polega tajemnica adwokacka możemy znaleźć w Ustawie z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze, gdzie w art. 6 czytamy:

"Art. 6. adwokatura

Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej

  1. Adwokat obowiązany jest zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z udzielaniem pomocy prawnej.
  1. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie może być ograniczony w czasie.
  1. Adwokata nie można zwolnić od obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej co do faktów, o których dowiedział się udzielając pomocy prawnej lub prowadząc sprawę.
  1. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie dotyczy informacji:

1) udostępnianych na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,

2) przekazywanych na podstawie przepisów rozdziału 11a działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r."

Jakich kwestii dotyczy tajemnica adwokacka?

Przytoczony wyżej fragment oznacza, że tajemnicy podlegają wszystkie informacje zebrane w toku udzielanej pomocy prawnej. Co ciekawe, dotyczy to także tego, jakie jest źródło środków pieniężnych wręczanych następnie, jako honorarium.

Ochronie podlega nie tylko to, co zostało powiedziane, ale także wszelkiego rodzaju akta, notatki i dokumenty. Co więcej, adwokat nie tylko nie może omawiać tych informacji z osobami postronnymi. Musi je także przechowywać tak, by zapewnić pełne bezpieczeństwo i brak dostępu dla osób niepowołanych.