nowoczesne blokiJakie są warunki zasiedzenia nieruchomości?

Każdą nieruchomość, bez względu na osobę właściciela i rodzaj nieruchomości, można nabyć w drodze zasiedzenia – trzeba jednak spełnić określone warunki. Są nimi upływ czasu i posiadanie nieruchomości. Chociaż zasiedzenie następuje z mocy prawa, to ponieważ jest istotne dla innych spraw, często niezbędne okazuje się sporządzenie wniosku o stwierdzenie zasiedzenia. Czym jednak jest posiadanie? Jaki okres musi upłynąć? Odpowiedzi znajdą Państwa w artykule – zapraszamy do lektury.

Na czym polega posiadanie? Dlaczego jest istotne dla zasiedzenia?

​Niezbędnym do nabycia nieruchomości jest tak zwane samoistne posiadanie. Na czym polega? Samoistny posiadacz to taka osoba, która włada nieruchomością jak właściciel. Oznacza to, że wykonuje on uprawnienia przysługujące właścicielowi, korzysta z nieruchomości z wyłączeniem innych osób oraz pobiera płynące z niej pożytki i dochody. Jest istotne, aby taka osoba uważała się za uprawnionego do rozporządzenia daną nieruchomością. Aby możliwe było zasiedzenie, posiadanie musi być nieprzerwane, to znaczy posiadacz musi w sposób ciągły mieć możliwość władania nieruchomością jak właściciel. Nie jest natomiast istotna zła wiara posiadacza. W polskim systemie prawa ma ona znaczenie tylko dla biegu zasiedzenia – dobra wiara go skraca. Czym jest dobra i zła wiara oraz wyjaśniamy w następnym akapicie.

Ile lat zajmuje zasiedzenie nieruchomości? Terminy

​Drugim istotnym warunkiem zasiedzenia nieruchomości jest upływ określonego terminu. Termin może być dwojaki, zależnie od sytuacji, konkretnie od zaistnienia złej lub dobrej woli. Dobra wiara posiadacza to brak świadomości odnoszącej się do nieposiadania przez niego prawa do nieruchomości, której zasiedzenia dokonuje. Analogicznie, zła wiara w tym przypadku to świadomość posiadacza, że nie jest on właścicielem nieruchomości. Dobra wiara posiadacza skraca czas potrzebny do zasiedzenia nieruchomości do 20 lat. Warto zaznaczyć, że musi ona wystąpić w momencie objęcia nieruchomości w posiadanie, a jej późniejsza zmiana (to znaczy powzięcie przez posiadacza świadomości, że nie jest uprawniony) nie zmienia biegu terminu. W przypadku posiadania nieruchomości w złej wierze termin wymagany do zasiedzenia wynosi lat 30. Z upływem ostatniego dnia tego terminu nabycie nieruchomości w drodze zasiedzenia następuje z mocy prawa. Wtedy poprzedni uprawniony traci swoje prawo do nieruchomości.