kobieta wskazująca palcemKiedy wnoszony jest akt oskarżenia?

Każda osoba, która popełni czyn zabroniony przez polskie prawo musi liczyć się z konsekwencjami. Jednym ze skutków może być wniesienie aktu oskarżenia, czyli dokumentu, który określa szczegóły zaistniałej sytuacji i uruchamia postępowanie sądowe. Jednak kto i kiedy wnosi akt oskarżenia? Co zawiera ten dokument? I jakie terminy dotyczą jego zastosowania? Na te i inne pytania odpowiadamy w naszym artykule. 

Kiedy wnoszony jest akt oskarżenia?

Akt oskarżenia to dokument procesowy tworzony przez prokuratora lub inny organ do tego uprawniony. Pismo to "łączy" dwie fazy postępowania, czyli postępowanie przygotowawcze oraz postępowanie sądowe. To na jego podstawie tworzona jest sprawa rozpatrywana przez sąd określonej instancji.
Dokument ten musi przybrać odpowiednią formę. W Kodeksie postępowania karnego
(rozdział 39 – Akt oskarżenia) czytamy:
"Art. 332. [Treść]
1. Akt oskarżenia powinien zawierać:
1) imię i nazwisko oskarżonego, inne dane o jego osobie, w tym numer telefonu, telefaksu i adres poczty elektronicznej lub informację o ich nieposiadaniu przez oskarżonego lub niemożności ich ustalenia, dane o zastosowaniu środka zapobiegawczego oraz zabezpieczenia majątkowego;
2) dokładne określenie zarzucanego oskarżonemu czynu ze wskazaniem czasu, miejsca, sposobu i okoliczności jego popełnienia oraz skutków, a zwłaszcza wysokości powstałej szkody;
3) wskazanie, że czyn został popełniony w warunkach wymienionych w art. 64 lub art. 65 Kodeksu karnego albo art. 37 § 1 Kodeksu karnego skarbowego;
4) wskazanie przepisów ustawy karnej, pod które zarzucany czyn podpada;
5) wskazanie sądu właściwego do rozpoznania sprawy.
2. Do aktu oskarżenia dołącza się jego uzasadnienie, przytaczające fakty i dowody, na których oskarżenie się opiera, a w miarę potrzeby wyjaśniające podstawę prawną oskarżenia i omawiające okoliczności, na które powołuje się oskarżony w swej obronie.
3. Jeżeli postępowanie przygotowawcze zakończyło się w formie dochodzenia, akt oskarżenia może nie zawierać uzasadnienia."

Akt oskarżenia - co warto wiedzieć?

Akt oskarżenia wnoszony jest:

  • przez prokuratora w ciągu czternastu dni od zamknięcia śledztwa,
  • w ciągu czternastu dni od otrzymania aktu oskarżenia sporządzonego przez Policję – możliwe jest zatwierdzenie dokumentu przez prokuratora lub wprowadzenie zmian,
  • w ciągu siedmiu dni jeśli podejrzany jest tymczasowo aresztowany.

O przesłaniu aktu oskarżenia do sądu poinformowany musi zostać oskarżony, a także osoby pokrzywdzone i osoby składające zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Wniesienie tego pisma procesowego jest punktem zwrotnym, który rozpoczyna przygotowania osoby oskarżonej i jej prawników do obrony, a osoby pokrzywdzone przygotowuje mentalnie do zbliżającego się procesu.