uśmiechnięty mężczyzna z pieniędzmiMetody dochodzenia odszkodowań

Wypadek sam w sobie jest stresującym, a często nawet traumatycznym przeżyciem. Niestety, jego skutków nie jesteśmy w stanie cofnąć i żadna kwota nie zrekompensuje nam poniesionej straty. Niemniej jednak warto znać przysługujące nam w takiej sytuacji prawa i ubiegać się o należne odszkodowanie.

Jak uzyskać odszkodowanie?

​Aby uzyskać odszkodowanie można wybrać jedną z kilku metod:

  • Porada u agenta ubezpieczeniowego.

Trzeba jednak pamiętać, że celem agenta jest sprzedaż produktów ubezpieczyciela, więc nie zawsze wskaże nam on najkorzystniejsze rozwiązanie.

  • Można działać na własną rękę szukając informacji na przykład w Internecie.

Nieodpowiednio wypełnione formularze mogą działać na naszą niekorzyść w kwestii wypłacenia odszkodowania przez ubezpieczyciela. Jest to też czasochłonne.

  • Zlecenie sprawy adwokatowi.

Jest to najbezpieczniejszy sposób, by uzyskać szybką i skuteczną pomoc w uzyskaniu odszkodowania.

Ile masz czasu na odzyskanie odszkodowania?

Ogólnie rzecz biorąc, im szybciej załatwi się sprawę, tym lepiej. Czas może tylko działać na niekorzyść poszkodowanego mając wpływ na przykład na materiał dowodowy w sprawie. Przykładowo o rekompensatę za wypadek przy pracy można się ubiegać do trzech lat wstecz. Wyjątek stanowi zbrodnia lub przestępstwo. Wtedy przedawnienie sprawy następuje po 20 latach od dnia popełnienia przestępstwa. Natomiast termin wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela określony jest w Ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych art. 14.

Termin wypłaty odszkodowania przez zakład ubezpieczeń

  1. Zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia przez poszkodowanego lub uprawnionego zawiadomienia o szkodzie.
  2. W przypadku, gdyby wyjaśnienie w terminie, o którym mowa w ust. 1, okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe, odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, nie później jednak niż w terminie 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie, chyba że ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania zależy od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego. W terminie, o którym mowa w ust. 1, zakład ubezpieczeń zawiadamia na piśmie uprawnionego o przyczynach niemożności zaspokojenia jego roszczeń w całości lub w części, jak również o przypuszczalnym terminie zajęcia ostatecznego stanowiska względem roszczeń uprawnionego, a także wypłaca bezsporną część odszkodowania.

Przykładowe sytuacje, w których można ubiegać się o odszkodowanie:

  • kolizja drogowa;
  • wypadek komunikacyjny;
  • odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby w wypadku komunikacyjnym;
  • odszkodowanie za wypadek w pracy.

Dlaczego warto skorzystać z pomocy adwokata przy dochodzeniu odszkodowania?

Niestety, zazwyczaj poszkodowany nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, czy przyznana mu kwota odszkodowania jest właściwa ani jak można jej dochodzić. Zakłady ubezpieczeń wypłacają od kilkuset złotych do kilkuset tysięcy złotych. Aby uzyskać możliwie najwyższe odszkodowanie warto więc zwrócić się o pomoc do Kancelarii adwokackiej. Doświadczony adwokat pomoże w szybki sposób uzyskać wypłatę odszkodowania. Sam wypadek jest już traumatycznym przeżyciem, warto więc skupić się w takiej sytuacji na swoim stanie emocjonalnym i psychicznym, a nie na walce o odszkodowanie. Bywają też sytuacje, w których uzyskanie należnego odszkodowania jest trudne, bo sprawca zdarzenia nie zgłasza się dobrowolnie do ubezpieczyciela, lub nie przyznaje się do winy, albo firma ubezpieczeniowa nie chce zwrócić wszystkich kosztów ubezpieczenia na przykład za leczenie prywatne. Dobry adwokat wie, co należy zrobić w takiej sytuacji i podpowie jakie dokumenty są niezbędne w dochodzeniu o wypłatę odszkodowania. Gdy sprawa trafia do sądu, pomoc adwokata staje się właściwie niezbędna, jeśli chcemy uzyskać możliwie najwyższe zadośćuczynienie.