Blog

Wszystkie newsy

Czym różni się przestępstwo od wykroczenia?

Naruszenie prawa może przybierać różne formy i przebiegać w różnych okolicznościach. Fakt ten wzięto pod uwagę tworząc obowiązujące w Polsce kodeksy, dzięki czemu wyróżniamy terminy "wykroczenie" i "przestępstwo". Co oznaczają oba te terminy? I jakie są różnice pomiędzy tymi czynami? Na te i inne pytania odpowiadamy w naszym artykule.

przestępstwo

Kiedy wnoszony jest akt oskarżenia?

Każda osoba, która popełni czyn zabroniony przez polskie prawo musi liczyć się z konsekwencjami. Jednym ze skutków może być wniesienie aktu oskarżenia, czyli dokumentu, który określa szczegóły zaistniałej sytuacji i uruchamia postępowanie sądowe. Jednak kto i kiedy wnosi akt oskarżenia? Co zawiera ten dokument? I jakie terminy dotyczą jego zastosowania? Na te i inne pytania odpowiadamy w naszym artykule.

kobieta wskazująca palcem

Jak napisać poprawnie pozew rozwodowy?

Chociaż przysięga małżeńska obejmuje obietnicę "i że Cię nie opuszczę aż do śmierci" to prawdziwe życie często weryfikuje siłę stworzonych relacji. Jak pokazują badania, każdego roku tysiące polskich par decyduje się na obranie osobnych dróg, czyli na wzięcie rozwodu, prowadzącego do prawnego zakończenia małżeństwa. Aby osiągnąć taki cel, konieczne jest stworzenie tzw. pozwu rozwodowego. Jak poprawnie stworzyć taki dokument? I jakie elementy powinny się w nim znaleźć? Na te i inne pytania odpowiadamy w naszym artykule.

obrączki

Metody dochodzenia odszkodowań

Wypadek sam w sobie jest stresującym, a często nawet traumatycznym przeżyciem. Niestety, jego skutków nie jesteśmy w stanie cofnąć i żadna kwota nie zrekompensuje nam poniesionej straty. Niemniej jednak warto znać przysługujące nam w takiej sytuacji prawa i ubiegać się o należne odszkodowanie.

uśmiechnięty mężczyzna z pieniędzmi

Jak podzielić majątek po rozwodzie?

W efekcie zawarcia związku małżeńskiego powstaje tzw. współwłasność małżeńska, chyba że zostanie spisana intercyza. Współwłasność ta ustaje po separacji, śmierci partnera oraz oczywiście po rozwodzie. Jak w przypadku tego ostatniego podzielić dotychczas wspólny majątek?

drewniane klocki

Jakie są warunki zasiedzenia nieruchomości?

Każdą nieruchomość, bez względu na osobę właściciela i rodzaj nieruchomości, można nabyć w drodze zasiedzenia – trzeba jednak spełnić określone warunki. Są nimi upływ czasu i posiadanie nieruchomości. Chociaż zasiedzenie następuje z mocy prawa, to ponieważ jest istotne dla innych spraw, często niezbędne okazuje się sporządzenie wniosku o stwierdzenie zasiedzenia. Czym jednak jest posiadanie? Jaki okres musi upłynąć? Odpowiedzi znajdą Państwa w artykule – zapraszamy do lektury.

nowoczesne bloki

Zasady przyznawania alimentów

Alimenty to środki utrzymania, które są prawnym obowiązkiem najczęściej zasądzanym przez sąd. Dotyczą przeważnie rodziców, których dzieci nie są w stanie utrzymać się samodzielnie. Zdarza się, że alimenty są także zasądzane na rzecz współmałżonka lub rodziców. Przesłanką do obowiązku alimentacyjnego rodziców względem dziecka jest brak zdolności do utrzymania się. Nie dotyczy to sytuacji, w której dochody z majątku dziecka pokrywają koszty związane z wychowaniem oraz utrzymaniem. Obowiązek jest nakładany od momentu urodzenia, aż do usamodzielnienia się dziecka.

rysunki kredą

Rola adwokata w postępowaniu sądowym

Cieszące się zaufaniem klientów kancelarie adwokackie zapewniają kompleksową obsługę prawną na każdym etapie danego postępowania, w tym postępowania karnego. Zastanawiając się nad skorzystaniem z usług adwokata, warto dowiedzieć się, jakiej pomocy prawnej możemy od niego oczekiwać, w jaki sposób obrońca jest w stanie zadbać o nasze szeroko rozumiane dobro. Przede wszystkim wynajęty lub wyznaczony z urzędu prawnik powinien być rzetelny i sumienny, mieć na uwadze życzenia klienta oraz postępować zgodnie z kodeksem etyki zawodowej.

dyskutujące osoby

Jak przygotować się do rozwodu?

Z roku na rok liczba rozwodów jest coraz większa i coraz więcej par podejmuje decyzję o tym, by się rozstać. Jednymi z najczęstszych przyczyn rozpadu małżeństwa są niezgodność charakterów, niedochowanie wierności, nadużywanie alkoholu oraz nieporozumienia związane z kwestiami finansowymi. Podjęcie decyzji o rozwodzie to bardzo trudny krok, wiążący się szczególnie na początku z wieloma emocjami. Mimo wszystko warto do tego podejść jak najbardziej racjonalnie, nie podejmować nieprzemyślanych decyzji i odpowiednio przygotować się do rozprawy rozwodowej.

para podpisująca dokumenty rozwodowe